Systemy odciągów spalin

Odciągi spawalnicze to nieodzowny element każdego stanowiska spawalniczego. Dzięki właściwemu odprowadzeniu spalin chronimy zdrowie pracowników i ograniczamy ilość zanieczyszczeń w zakładzie. Dzięki zastosowaniu odciągów, pyły i spaliny zostają odessane w bezpośredniej bliskości ich emisji.

Oferujemy:

  • centralne systemy odprowadzenia spalin spawalniczych
  • stanowiskowe odciągi spawalnicze
  • gotowe stanowiska spawalnicze
  • ramiona odciągowe
  • mobilne (przejezdne) odciągi spawalnicze
  • wentylatory odciągowe
  • zespoły filtracyjne

Każdego klienta traktujemy indywidualnie i dobieramy optymalne rozwiązania. W niestandardowych przypadkach nasi inżynierowie opracowują indywidualne rozwiązania filtracyjne wg zamówienia.