Instalacje gazów medycznych

Nasza firma posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania instalacji na potrzeby opieki zdrowotnej.

Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz.U. nr 93 poz. 676 z 2010r.) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2004 (Dz.U. nr 100 poz 1027 § 3) „System rurociągowy do gazów medycznych” jest wyrobem medycznym klasy IIb, reguła 2.9.11.12 , i jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do używania, zgodnie art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Wykonujemy:

 • projekty,
 • montaże,
 • odbiory,
 • serwisy i konserwacje systemów rurociągowych do gazów medycznych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC; norm: EN ISO 7396-1:2007; EN ISO 7396-2:2007

Wykonujemy:

 • kompleksowe projekty centralnych instalacji rurociągów gazów medycznych i specjalnych
 • montaż nowych lub modernizacje już istniejących źródeł zasilania w gazy medyczne (
 • wyposażenie sal chorych, bloków operacyjnych, sal intensywnej terapii )
 • systemy sterowania , sygnalizacji oraz detekcji instalacji gazów medycznych
 • centrale sprężonego powietrza medycznego, oraz próżni medycznej
 • rozprężalnie gazów medycznych
 • odciągi gazów poanestetycznych

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu instalacji gazów medycznych poparte wieloma szkoleniami i certyfikatami. Nasze instalacje wykonują kompetentni i wykwalifikowani pracownicy stosując do budowy bezpieczne i wysokiej jakości materiały.

Dystrybuujemy: elementy systemów rurociągów gazów medycznych. W naszej ofercie posiadamy mi. reduktory medyczne, panele rozprężania, regulatory przepływu, dozowniki, zawory.